Zdrava hrana je stvar izbora

Nekoliko decenija unazad kupci su bili zadovoljni jeftinim mesom ne razmišljajući o njegovom poreklu i kvalitetu. Međutim, vremenom su postali svesni zdravstvenih poteškoća koje mogu nastati konzumiranjem mesa životinja  koje su hranjene veštačkom hranom, antibioticima i hormonima, a odgajane u neprirodnom okruženju. Trend interesovanja za zdravu hranu je u stalnom rastu, a upravo koncept Free range gajenja životinja omogućava dobijanje zdravog mesa.

Free range tehnologija u gajenja domaćih životinja

Postoji mnogo debata o tome šta čini Free range način gajenja domaćih životinja. Jedna od osnovnih karakteristika Free range principa uzgoja je postojanje ispusta, jer on omogućava da se prirodno ponašanje životinja u potpunosti ispolji. Životinje  mogu da se kreću, da budu na svežem vazduhu i suncu i da se gaje dovoljno dugo što daje poseban kvalitet dobijenim proizvodima. Sa druge strane, postojanje ispusta je tehnološki znatno zahtevnije u odnosu na odgoj životinja unutar objekata. Jedna farma mora ispuniti sledeće uslove koje propisuje Evropska unija da bi aktivno primenjivala ovu tehnologiju gajenja:

Ishrana

  Finišer mora da sadrži najmanje 70% žitarica.

Zatvoren prostor

Maksimalna gustina naseljenosti je 13 pilića/m2 (27 kg) na zatvorenom prostoru.

4 m otvora na svakih 100m2 objekta.

Minimalna starost

Minimalna starost za klanje je 56 dana.

Otvoren prostor

Maksimalna gustina naseljenosti na otvorenom prostoru je 1 pile/m2.

Najveći slobodni otvoreni deo prekriven je vegetacijom.

Živina  mora imati pristup otvorenom prostoru najmanje tokom polovine svog života.

Bio Tim Free Range Način gajenja

Odgoj pilića odvija se u zatvorenim objektima i traje najmanje od 3 do 6 nedelja.  U prvim nedeljama  potrebno je pilićima obezbediti grejanje, napajanje i ishranu te se taj period gajenja ne razlikuje preterano od intenzivnog načina gajenja. Ipak, objekti ne moraju biti moderno opremljeni jer životinje ne provode ceo životni vek u njima.

Kada su pilići stari oko tri nedelje i kada dobiju perje, vrata se otvaraju i oni se mogu slobodno kretati i istraživati pašnjake. Ideja slobodnog otvorenog prostora je jednostavna: živina je ostavljena da slobodno šeta i hrani se prirodnom hranom na otvorenom tokom dana, a istovremeno zaklonjena od grabljivica i nepovoljnih vremenskih prilika noću. Druga opcija je da se pilići iz objekta za odgoj premeste na drugu lokaciju sa pašnjacima. S obzirom na to da oni treba da služe pretežno za smeštaj pilića preko noći i za zaštitu od nevremena tokom dana, objekti mogu biti vrlo jednostavne konstrukcije.

U Free range načinu uzgoja koristi se hrana za životinje koja prvenstveno potiče sa poljoprivrednog gazdinstva na kome se životinje uzgajaju. Kod ove tehnologije uzgoja životinje se ne mogu držati ili hraniti na način koji može da prouzrokuje anemiju, niti im se hrana može prisilno davati. Hrana se sastoji od klica ječmene trave, do deteline, krunjenog kukuruza i drugih žitarica. Primenom ovakve ishrane, meso sadrži manje vode i kada se uporede sirovo i pečeno, primetno je da su mnogo manji gubici prilikom termičke obrade. Zbog slobodnog kretanja, meso nije opterećeno suvišnom masnoćom. Ovakav način uzgoja jeste mnogo sporiji u odnosu na industrijski, jer je mišićima  tokom prirodnog uzgoja potrebno određeno vreme da se formiraju, ali je zato meso ukusnije i sočnije.

Prednosti zdravih namirnica

Za 1/3 manje holesterola od intenzivno gajene živine

Za 1/4 manje zasićenim masti od intenzivno gajene živine

I do 2/3 više vitamina A

Dva puta više omega -3 kiseline

Тri puta više vitamina A

Sedam puta više beta – karotena

Veća koncentracija vitamina D u jajima u odnosu na jaja dobijena od intenzivno gajene živine